Edscha Trailer Systems - Das Original

Skjutbart tak för lastbilar har sedan 1969 ett namn: EDSCHA

CurtainSider-tak, helpresenningstak, skjutbara takbågar eller tak för fasta väggar – Edscha TS erbjuder optimala lösningar med bästa valuta för pengarna för alla lastanordningar med takpresenning. Förutom skräddarsydda produktlösningar för lastbils- och järnvägstrafik är Edscha TS din partner för individuella utmaningar inom alla användningsområden för skjutbara taksystem.

Som äkta europeiskt företag utvecklar och tillverkar vi alla produkter komplett i egen regi på våra anläggningar i Moers (D) och Kamenice (CZ). Vi realiserar samtliga processer från första produktidé, via prototyptillverkning och serieproduktion till leverans och reservdelsleverans. Årtionden av ingenjörskap, know-how, kontinuerlig optimering, permanent kvalitetssäkring och fackmässig kundrådgivning och -service är hörnpelarna i Edscha TS kvalitetslöfte.

Produktprogram

Edscha TS skjutbara tak

Europas marknads- och teknikledare, vars uppfinningar grundade detta produktsegment och gav det sitt namn, erbjuder det optimala taksystemet för alla typer av lastanordningar med takpresenning.

Alla skjutbara tak från Edscha TS är en värdebeständig del med individuell utrustning, unika tillverknings- och serienummer och garanterad service. För snabb support räcker det att kontakta den regionala partnern med serienumret som står på typskylten.

Produktprogram
Produktprogram Edscha Trailer Systems

Komponenter och reservdelar

Komponenter och reservdelar ETS
Komponenter och reservdelar Edscha TS
Komponenter och reservdelar SESAM
Komponenter och reservdelar SESAM

Hitta reservdelar

Vårt interaktiva forskningsverktyg online

Vi erbjuder vår reservdelssökare med olika sökfunktioner som ett verktyg för forskning.

Välj rätt språk innan du söker efter reservdelar..

Trouver des pièces de rechange

Trouver des pièces de rechange
Hitta reservdelar

Konstruktionstyper

CurtainSider

Curtain-Sider-tak

Curtain-Sider är en vidareutveckling av den slutna konstruktionen. Som för traditionella sidopanelsfordon kan man nu lasta med truckar från sidan, vilket är mycket effektivare vid lastningen. Skrymmande gods kan lastas mycket snabbt tack vare att sidoväggen kan öppnas snabbt och nästan fullständigt. Tack vare det oberoende taket skyddas lastutrymmet mot regn. Från och med 1990 blev det möjligt att lasta med kran även för denna konstruktionstyp genom utvecklingen av självbärande skjutbara tak.

Capotas de lona completas

Helpresenningstak

Denna konstruktionstyp utvecklades i och med födseln av det motoriserade nyttofordonet. Sidopanelerna ska skydda lasten mot att falla av och tygtaket ska skydda mot regn. Principiellt ger denna konstruktionsvariant stor flexibilitet. Flexibiliteten ökade betydligt när Edscha TS uppfann av det skjutbara taket 1969. I dag möjliggör denna konstruktion en väsentligt snabbare och säkrare lastning, eftersom lastutrymmet kan frigöras mycket snabbt genom att hela presenningen förskjuts mot den främre väggen.

Capotas de estribos deslizantes

Skjutbara takbågar

Med introduktionen av spärrhakar och universella spännband kan man klara sig utan sidopaneler för visst gods. Som skydd mot väderpåverkan surrades en presenning på ramen. Sedan länge kända presenningskonstruktioner av rörbågar fungerade som grund för utvecklingen av en flexibel skjutbar takbågeskonstruktion, som möjliggör både en snabb lastning från sidan och en enkel lastning med kran. Man slipper den mödosamma och tidskrävande presenningssurrningen. Inom järnvägssektorn och i många amerikapräglade marknader är skjutbara takbågessystem väl utbredda.

Capotas de pared fija

Tak med fasta väggar

För transport av löst gods är konstruktioner med fasta väggar en nödvändig förutsättning. Detta är oberoende av om man lastar från sidan över väggen med en hjullastare, genom en tratt, ovanifrån via ett tapprör eller genom en bakre dörr. Även vid urlastningen finns det förutom grävning uppifrån eller uttagande genom en bakre dörr även möjligheten att skjuta ut eller tippa i en eller flera riktningar. Utifrån dessa möjligheter har det med tiden utvecklats allt mer specialiserade fordon för olika löst gods och lastningsförutsättningar. Gemensamt för alla är det faktum att taket i motsats till vid alla andra tillämpningar måste vara utformat att vara elastiskt i sidled för att följa väggens form för tillförlitlig funktion vid alla användningsförhållanden.

Tak för distributionstrafik

Med produktlinjen Compact har Edscha TS reagerat på marknadens krav att förse även mindre fordonskonstruktioner (upp till 8 m längd) med skräddarsydda, tillförlitliga taklösningar. Denna nyutveckling baserad på en ny, smal, extremt lätt men ändå vridningsstyv aluminiumprofil i kombination med rullvagnarna av modern plast, långlivade stållöprullar och funktionsoptimerade plastlänkar som är beprövade i praktiken. De använda teknologierna är baserade på mångårigt etablerade produktinnovationer från Edscha TS. Den nya produktlinjen Compact erbjuds både som klassiskt skjutbart tak och som en variant med fast tak och är individuellt anpassningsbar efter fordonskonstruktionens krav.

Compact: Capotas para el transporte de reparto
 

System för järnvägsfordon

Skjutbara takbågar för godsvagnar av märket Edscha TS är kända för sin optimerade och säkra lastnings- och urlastningssituation och profiterar från den mångåriga erfarenheten av utveckling av kundorienterade taksystem för nyttofordonsområdet. Till exempel det som ursprungligen var känt som „DEBACH VIT System“. Detta system omfattar högfunktionella och patenterade takpresenningar för godsvagnar – ett system som sedan över 40 år garanterar en ouppnådd effektivitet och tillförlitlighet inom varutransport.

För Edscha TS står alltid kundens önskemål i centrum. En motsvarande stor variantmångfald har kontinuerligt stärkt och utvidgat vår globalt ledande ställning på marknaden. Takutföranden för täckta vagnar finns tillgängliga i fyra utförandevarianter.

Fram till nu hade man valet: använda en Ea(n/mn)os (E-vagn) utan tak med lös presenning, som vid behov krävde tidskrävande fastsurrning för hand från farliga klätterställen och varje gång måste säkras fackmässigt på ett påvisbart sätt eller Ta(m)ns-vagn med fast presenning eller utrymmeskrävande fällbar lucka och kraftigt minskad nyttolast.

Tack vare den nya innovationen från Edscha TS med det endast ca 300 kg (för 10 m längd) tunga och patentregistrerade taket RailWay OpenBox kan nu alla E-vagnar öppnas säkert och bekvämt nedifrån sidan på kort tid. Tack vare skenornas förskruvning och flytande upphängning är en komplettering enkel att utföra och de tillåter deformeringar på upp till ca 60 mm.

Sistemas para vehículos ferroviarios
 
Sistemas para vehículos ferroviarios
 
Sistemas para vehículos ferroviarios
 

VARIO – utomeuropeiska produkter

Den snabba vetenskapliga utvecklingen och den tillhörande utbyggnaden av infrastrukturen leder till ständigt ökande transportvolymer. Denna enorma logistiska utmaning bemästrades fram till nu framför allt genom kreativiteten och det starka engagemanget hos människorna som är verksamma i denna bransch.

Den stigande efterfrågan på ännu mer transportkapacitet, fraktgodsets stigande kvalitet och den därmed åtföljande stigande efterfrågan på godstrafikens säkerhet, produktivitet och hastighet leder till större krav. Edscha Trailer Systems, Europas marknads- och teknologiledare för skjutbara lastbilstak, erbjuder det optimala taksystemet för transportfordon med presenningar.

Påbyggnadskomponenter för skjutbara tak från Edscha TS i VP-systemet möjliggör maximal flexibilitet vid utformning av nya och befintliga fordon. Individuella transportkrav, önskad funktionsomfattning och typ av basfordon bestämmer urvalet av karosserikomponenterna. VP-systemets höga variabilitet gör det möjligt för den lokala fordonstillverkaren att skapa ett transportfordon som uppfyller de internationella standarderna av nästan alla basfordon.

Konstruktioner för skjutbara tak från Edscha TS erbjuder största möjliga anpassningsförmåga vid utformning av nya och befintliga fordon. Urvalet av systemkomponenter definieras beroende på bransch (t.ex. konsumtionsvaru- och industriproduktion, bilindustri, stålprodukter, byggnadsmaterial etc.) efter deras individuella transportkrav, den önskade funktionsomfattningen (t.ex. skjutpelare, fasta pelare, bakluckor, bakre gardin etc.) och typen av basfordon.

Capota de lona completa VARIO-VP
 
Capota CurtainSider VARIO-CS